Selasa, 24 April 2012

PAMARGIN TITIANG


Metangi ngedas lemah
Diastun megadang malajah
Nyapa jagate remrem
Ngantosang Sang Hyang Surya medal

Mamargi ngencolang
Kasarengin sumilir angin
Antuk manah gargita
Seed nuju genahe puniki

Genah titiang ngruruh kapradnyan
Genah titiang malajahang angga
Mangda uning ring raga
Uning ring swadharmaning dados sisya


GUMI WAYAHMula saja
Celebingkah batan biu
Gumi linggah ajak liu
Gumi linggah lebian luu
Ane benyah nyansan liu

Mula saja
Ne madan kaliyuga
Rwa Bhineda sing dadi palasang
Belahan pane, belahan paso
Ada kene ada keto
Ada jele ada melah
Ada ne jelene kaliwat, ne seken melah masih enu liu
Ne ngenah melah kuala jele masih ada

Selem putih
Ne putih nyansan mutihang
Putih ne madasar selem
Ne selem nyansan nyelemang
Diastun dot dadi putih

Gumine nyansan wayah
Ulian lebihan marajah
Gumine nyansan benyah
Benyah ulian ne kaliwat benyah