Kamis, 10 Maret 2011

Sambrama Wacana Wantiwarsa STT Yowana Dharma Shanti

"Om Swastyastu"

Sadurung titiang nglanturang atur pinih riin ngiring dumun sareng-sareng ngaturang puja pangastuti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, dumogija sangkaning paswecan Ida parikrama rahinane mangkin prasida mamargi antar tan kapialang.

-    Mantuka ring para manggala praja makadi Bapak Prabekel, Bapak Klian Dinas utawi sane ngangganin dane sane wangiang titiang.
-          Para manggala desa makadi Bapak Bendesa Adat miwah Prajuru Adat sane baktinin titiang.
-          Bapak Kelian Adat Banjar sane kusumayang titiang.
-          Para Kelian Truna Truni sinamian sawewengkon Desa Adat Nongan sane suksmayang  titiang.
-          Para truna truni Yowana Dharma Shanti Banjar Ambengan sane tresna sihin titiang


Kaping ajeng titiang ngaturang suksmaning manah ring sapengrauh ida dane para manggala taler para sameton sinamian, sane sampun prame ledang nodia pakaryan titiang sajeroning wanti warsa sane kaping dasa Sekaa Truna Truni Yowana Dharma Shanti Banjar Ambengan rainane mangkin.
Kaping kalih titiang nenten lali nunas gung rena pangampura santukan sampun janten makeh makekirangnyane inggihan indik genah, panyanggra, panamyu miwah sane lianan santukan doh wiakti, tan prasida nagingin sakadi pangarsan ida dane.
Salanturnyane atur uningayang titiang ring ida dane makasami, sajeroning nyanggra wanti warsa sane kaping dasa puniki kadagingin antuk makudang-kudang pacentokan, minekadi gotong royong kebersihan lingkungan, taler kajangkepin antuk ngaturang punia amatra ring panti werda majeng ring anak lingsir sane patut polih uratian iraga sareng sami.
Mungguing prabea sane kaanggen nyanggra acara wanti warsa rahinane mangkin wantah saking urunan miwah kas sekaa truna truni, katambahin antuk paica lascarya saking krama Banjar Ambengan. Mangda taler kauningin, sekaa truna truni sane iring titiang natak panes tis ring lingkungan banjar iriki akehnyane karobelah diri, lanang satus diri, istri seket diri.
Salanturnyane titiang makesami iriki nunas mangda sueca Bapak Prabekel pinaka manggala praja ngicenin tuntunan, pawisik, pawarah-warah, mangda prasida titiang iriki salung-lung sabayan taka paras-paros sarpanaya, tur sida ngulati sane mawasta "matuha, migasa, mawerdya" sayan duur yusane, sayan urati miwah gelitik tur prasida sayan limbak ring sajeroning sekancan utsaha. Taler jagi aturin titiang Bapak Prabekel jagi motong tumpeng pinaka cihna acara wanti warsa Sekaa Truna Truni Yowana Dharma Shanti Banjar Ambengan sampun mamargi.
Titiang pinaka prawartaka wanti warsa ngaturang suksmaning manah antuk uratian ida dane para sameton sinamian taler nenten lali titiang nunas gung rena pangampura antuk makekirangannyane.

"Om Sant
hi, Santhi, Santhi Om"

Tidak ada komentar:

Posting Komentar