Selasa, 24 April 2012

PAMARGIN TITIANG


Metangi ngedas lemah
Diastun megadang malajah
Nyapa jagate remrem
Ngantosang Sang Hyang Surya medal

Mamargi ngencolang
Kasarengin sumilir angin
Antuk manah gargita
Seed nuju genahe puniki

Genah titiang ngruruh kapradnyan
Genah titiang malajahang angga
Mangda uning ring raga
Uning ring swadharmaning dados sisya


Tidak ada komentar:

Posting Komentar